Kazakhstan Kazakhstan

 1. Akayskiy Pivzavod
  Baykonur
 2. Aksayskiv Pivzavod
  Aksay
 3. Aktiubinskiy Pivzavod
  Aktiubinsk
 4. Aktobenin Seyra Zavodey
  Aktiubinsk
 5. Aktsionernoe Obtshestvo Tonik
  Kokchetav
 6. Alekseevskly Pivzavod
  Alekseevka
 7. Alma-Atinskiy Pivzavod
  Alma-Ata
 8. Alma-Atinskoe PO Napikti Pivzavod
  Alma-Ata
 9. Almatey Seyra Zaueytey
  Alma-Ata
 10. Almateyneyn Suseyndar
  Alma-Ata
 11. AO Aktobe Pivzavod
  Aktiubinsk
 12. AO Alteyn-Su
  Rudneyy
 13. AO Balkhash Suseyney
  Balkhash
 14. AO Shevkentpivo
  Chimkent
 15. Arkaleyskiy Zavod b/a Napiktov
  Arkaleyk
 16. Atbasarskiy Pivzavod
  Atbasar
 17. Balkhashskiy Pivzavod
  Balkhash
 18. Chilikskiy Pizvavod
  Chilik
 19. Chimkentskiy Pivzavod
  Chimkent
 20. Djambulski Pivzavod
  Djambul
 21. Djezkazganskiy Pivzavod
  Djezkazgan
 22. Ekibastuzskiy Pivzavod
  Ekibastuz
 23. Esilskiy Pivzavod
  Esil
 24. Gurievskiy Pivzavod
  Ateyrau
 25. Imantavskiy Pivzavod
  Imantav
 26. Irteyshskiy Pivzavod
  Irteyshsk
 27. Kachireyskiy Pivzavod
  Kachirey
 28. Karagandainskoe Kolos Pivzavod
  Karaganda
 29. Karagandey Masak
  Karaganda
 30. Karagandinskiy Pivzavod
  Karaganda
 31. Karkaralinskiy Pivzavod
  Karkaralinskiy
 32. Kokchetavskiy Pivzavod
  Kokchetav
 33. KP Shart Pivzavod
  Semipalatinsk
 34. Kustanayskiy Pivzavod
  Kustanay
 35. Kustanayskoe AO Arasan
  Kustanay
 36. Leninogorskiy Pivzavod
  Leninogorsk
 37. Martukskiy Pivzavod
  Martuk
 38. Merkenskiy Pivzavod
  Merke
 39. Novotroitskiy Pivzavod
  Tolebi
 40. Osakarovskiy Pivzavod
  Osakarovka
 41. Panfilovskiy Pivzavod
  Djarkent
 42. Pavlodarskiy Pivzavod
  Pavlodar
 43. Petropavloskiy Pivzavod
  Petropavlovsk
 44. Pivob Edinenie
  Chimkent
 45. Rudnenskiy Pivzavod
  Rudneyy
 46. Samarskiy Pivzavod
  Samarskoe
 47. Sarkandskiy Pivzavod
  Sarkand
 48. Semiozyorneyy Pivzavod
  Semiozyornoe
 49. Semipalatinskiy Pivzavod
  Semipalatinsk
 50. Sergeevskiy Pivzavod
  Sergeevka
 51. Taldey-Kurganskiy Pivzavod
  Taldey-Kurgan
 52. Taranovskogo Pivzavod RPS
  Tobol
 53. Tobolskiy Pivzavod
  Tobol
 54. Tselinogradsly Pivzavod
  Akmola
 55. Uralsk Pivzavod
  Uralsk
 56. Uralskoe POPN Pivzavod
  Uralsk
 57. Ust-Kamenogorskiy Pivzavod
  Ust-Kamenogorsk
 58. VK Proizvodstvennoe ob Edinenie
  Ust-Kamenogorsk
 59. Zatobolskiy Pivzavod
  Zatobolsk
 60. Zaysanskiy Pivzavod
  Zaysan
 61. Zeyryanovskiy Pivzavod
  Zeyryanovsk